Ochotnicza Straż Pożarna
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.
GCI
 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Na terenie Gminy Ładzice funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: w Radziechowicach Pierwszych, Radziechowicach Drugich, Ładzicach, Woli Jedlińskiej, Jedlnie Drugim, Wierzbicy, Jankowicach.

Głównymi zadaniami OSP są:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
2) Udział w akcjach ratowniczych,
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych,
4) Działania na rzecz ochrony środowiska,
5) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

W Gminie funkcjonuje Zarząd Oddziału Gminnego OSP, w skład którego wchodzi:

Prezes – Krzysztof Ciupa
Wiceprezes – Lech Stępień
Wiceprezes – Janusz Prajs
Komendant Gminny – Marcin Mazik
Sekretarz – Bożena Paleń
Skarbnik – Rafał Kuśmierz
Członek Zarządu – Tomasz Krawczyk
Członek Zarządu – Zenon Śliwiński
Członek Zarządu – Mariusz Przybył
Członek Zarządu – Marcin Nożownik
Członek Zarządu – Rafał Stankiewicz
Członek Zarządu – Sławomir Rudzki
Członek Zarządu – Piotr Wójcik
Członek Zarządu – Zbigniew Powroźnik
Członek Zarządu – Mariusz Depta
Członek Zarządu – Włodzimierz Kipigroch
Członek Zarządu – Norbert Rybak
Członek Zarządu – Stanisław Saternus
Członek Zarządu – Wioletta Pichit

Komisja Mandatowa:
Przewodniczący – Dariusz Żak
Sekretarz – Krzysztof Kowalski
Członek – Andrzej Kipigroch


Komisja Wyborcza:
Przewodniczący – Karol Gąsiorek
Sekretarz – Andrzej Woźniakowski
Członek – Dominik Mazik


Komisja Uchwał i Wniosków:
Przewodniczący – Zdzisław Mruklik
Sekretarz – Piotr Mielczarek
Członek – Wojciech Zasępa


Komisja Skrutacyjna:
Przewodniczący – Robert Boruta
Sekretarz – Dariusz Szymański
Członek – Mariusz Prajs


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Adam Tokarski
Sekretarz - Radosław Saternus
Członek - Paweł Konat


Zadaniem Zarządu Gminnego jest koordynowanie działań podległych jednostek OSP oraz przynajmniej dwukrotne w ciągu roku sprawdzanie gotowości bojowej jednostek.

Co roku przed posiedzeniem zarządu zbiera się komisja rewizyjna. Sporządza ona sprawozdanie z działalności poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych i przedkłada je na posiedzeniu Zarządu.

W roku 1983 z inicjatywy mieszkańców Jedlna na czele z proboszczem Stanisławem Zbirkiem powstała orkiestra dęta. Nauczania chętnych do gry podjął się kapelmistrz Stanisław Zaskórski. Orkiestra liczyła wówczas 18 członków.
Od 1999r. orkiestra działa przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP w Ładzicach i liczy 22 członków, którzy posiadają pełne umundurowanie (zakupione w 2000r.). Orkiestra wyposażona jest w instrumenty przejęte po orkiestrze dętej działającej w Komunie Paryskiej w Radomsku. Orkiestra uświetnia swoją obecnością różnego rodzaju uroczystości na terenie Gminy Ładzice (np. dożynki, uroczystości kościelne), a także poza nią (bierze udział w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomsku oraz w paradzie orkiestr w Łodzi). Od września 2007r. orkiestrę prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Sambor.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Pierwszych

Adres: Radziechowice Pierwsze 12C, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 2 (Renault G230, JELCZ 411 z automotopompą),
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków: 34

Prezes : Zbigniew Powroźnik
Naczelnik : Włodzimierz Kipigroch

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich

Adres: Radziechowice Drugie 143, 97-561 Ładzice
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego "KSRG OSP Radziechowice Drugie"
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 2 (Mewrcedes Benz Altego r. 2011, Mercedes Benz Sprinter 310 cdi 2011)
- motopompy - 2
- radiostacje - 2
Liczba czynnych członków: 59

Prezes – Rafał Kuśmierz
Wiceprezes – Arkadiusz Kuśmierz (kierowca)
Wiceprezes/naczelnik – Marcin Mazik

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy

Adres: Wierzbica 73, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki IVECO z automotopompą)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna
Liczba czynnych członków: 51

Prezes: Krzysztof Ciupa
Naczelnik: Rafał Stankiewicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzicach

Adres: ul. Strażacka 12, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (Renault AE 420),
- motopompy - 3
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna
Liczba czynnych członków: 23

Prezes – Norbert Rybak
Wiceprezes/naczelnik – Stanisław Saternus

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Adres: Jedlno Drugie 67, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (Jelcz 411)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna - 1
- zestaw do tlenoterapii - 1
- nosze -1
- ponton na przyczepie -1
Liczba czynnych członków: 25

Prezes – Janusz Prajs
Wiceprezes/naczelnik – Piotr Wójcik (kierowca)
Wiceprezes – Kamil Suchaniak

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach

Adres: Jankowice 14 a, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - brak
- motopompy - 2
Liczba czynnych członków: 20

Prezes – Lech Stępień
Wiceprezes/naczelnik – Krzysztof Kowalski

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jedlińskiej

Adres: Wola Jedlińska 110, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki Magirus Deutz)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna -1
Liczba czynnych członków: 51

Prezes – Marcin Nożownik
Wiceprezes – Renata Przybył
Wiceprezes/naczelnik – Jakub Prajs

 


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00
2009 © Gmina Ładzice